VLS’ Student: Thầy Bảo Tích

[English below]

Thầy Bảo Tích là một thiền sư đến từ Ấn Độ. Thầy là học trò của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Hiện Thầy đang sinh sống trong một cộng đồng các tu sĩ, trong đó có nhiều tu sĩ người Việt không thể nói tiếng Anh, vậy nên thầy đã học tiếng Việt để hiểu hơn những người bạn của mình. Đồng thời cũng để nghiên cứu sâu hơn và thực hành về Phật Giáo, thiền định và những lời giảng dạy của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Video dưới đây là những chia sẻ của thầy về hành trình học tiếng Việt của mình. Cùng theo dõi với VLS nhé.

Thầy Bảo Tích is an Indian Buddhist monk and a student of Zen Master, Thích Nhất Hạnh.

Living in a community of many Vietnamese monastics, some of whom don’t speak English, Thầy Bảo Tích has decided to learn Vietnamese to understand his friends. Also to deepen his study and practice of Buddhism and meditation and Zen Master Thích Nhất Hạnh’s teachings.

Check out the video about his Vietnamese learning journey.

#vls#vlstudies#vietnameselanguagestudies#review#learnvietnamese#thichnhathanh#buddhism

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s