VLS’ Student: Chị Macy Diễm Trần

Chị Macy là Việt Kiều Mỹ hiện đang sinh sống & làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Với mong muốn giao tiếp thật nhuần nhuyễn bằng tiếng mẹ đẻ nên chị Macy đã nỗ lực rất nhiều và dành được nhiều lời khen ngợi từ giáo viên của mình.

Vừa qua, chị đã xuất sắc hoàn thành khóa học Connect, khóa học cho trình độ Pre-intermediate tại VLS.

Chúc mừng chị Macy nhiều ạ.

Macy is a Việt Kiều currently living & working in Ho Chi Minh City.

With the desire to communicate fluently in her mother tongue, Macy made a lot of efforts and won many compliments from her teacher.

Recently, she successfully completed the Connect course for Pre-intermediate level at VLS.

Congratulations to Macy and her teacher!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s