Learn Vietnamese Online: Soccer Terminologies

[Vietnamese below]

The WORLD CUP season is here!

So there’s no better time than this to learn some Vietnamese soccer terminologies.

VLS hope that in the future when you’re watching a soccer match or talking to a friend of yours about soccer, you will start recognizing these words or even start using them.

Don’t forget to click to this link to get a SUMMER GIFT from VLS: https://vlstudies.com/vietnamese-language-classes-and-opi-opic-preparation-programs/

Hòa cùng không khí sôi nổi của vòng loại World Cup 2022, hãy cùng VLS học các từ vựng chỉ các vị trí trên sân bóng đá nhé.

VLS tin rằng sau video này, bạn có thể tự tin để sử dụng các từ vựng này khi xem 1 trận bóng đá hay nói chuyện với bạn bè đấy.

Và cũng đừng quên bấm vào link này để nhận món quà cho hè này từ VLS nha: https://vlstudies.com/vietnamese-language-classes-and-opi-opic-preparation-programs/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s