Let’s learn some basic words about weather and review it by some simple questions!

Ban ngày – Daytime

Ban đêm – Nighttime
Nắng – Sunny
Nhiều mây – Cloudy
Mưa – Rainy
Sấm chớp – Thunder and lightning
Âm u – Gloomy
Nóng – Hot
Mát – Cool
Gió – Mưa
Mưa lất phất – Sprinkling
Ô/dù – Umbrella
Áo mưa – Rain coat
Nón/mũ – Cap
Kính mát/ Kiếng mát – Sunglasses
Áo khoác – Wind jacket

Advertisements