VLS Student: William David Charles Boullin

Anh Will, có tên tiếng Việt là Minh Trí. Anh Will đã sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh 8 năm và anh rất yêu thích cuộc sống nơi đây.

Vậy nên, anh đã quyết định học tiếng Việt để hiểu rõ hơn về cuộc sống, văn hóa và con người Việt Nam.

Video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về hành trình học tiếng Việt của anh Will.

Will or Minh Tri has been living and working in Ho Chi Minh City for 8 years.

He loves the life here so much that he decided to learn Vietnamese to understand deeply about Vietnamese life, culture and people.

The video below will help you better understand his Vietnamese learning journey.

#vlstudies#learnVietnamese#Vietnameselanguage#review#vietnameselesson

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s