Learn Vietnamese Online: Chân đăm đá chân chiêu

[English below]

Learn Vietnamese Online: Chân đăm đá chân chiêu

– Chân đăm (hay đọc chệch thành chân nam) = chân phải

– Chân chiêu (hay đọc chệch thành chân xiêu) = chân trái

Câu thành ngữ “Chân đăm đá chân chiêu” có hai cách dùng như sau:

– Chỉ tình trạng hai chân đi chệnh choạng, không vững vàng, chân này đá chân kia, người lảo đảo, thường dùng khi đang say xỉn, bị bệnh hoặc phải khiêng vác cái gì quá nặng mà hai chân không thể làm chủ theo ý muốn.

– Chỉ tình trạng vội vàng, tất tưởi. Nghĩa thứ 2 này ngày nay ít được dùng.

Ví dụ:

– Sao mà nó chân chăm đá chân chiêu vậy?

How come he walk in a “chân đăm đá chân chiêu” way?

– Nó say quá rồi đó.

He’s too drunk.

———————

– Chân đăm (or misreading as chân nam) = right foot

– Chân chiêu (or misreading as chân chiêu ) = left foot

There are two ways to use the idiom “Chân đăm đá chân chiêu” as follows:

– Indicate the condition of an unsteady body, one foot kicking the other. It is often used to describe a drunk/sick person or someone who has to carry something too heavy that the legs cannot control as desired.

– Indicate an urgent state. This second meaning is rarely used in today life.

Hãy đến với Vietnamese Language Studies ngay hôm nay để không chỉ học tiếng Việt mà còn cả văn hóa, truyền thống, ẩm thực, con người và rất nhiều điều thú vị khác của Việt Nam. Vietnamese Language Studies (VLS) là một trong những trung tâm hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt cho người nước ngoài và Việt Kiều.

Join Vietnamese Language Studies (VLS) today to not only learn Vietnamese language but also Vietnamese culture, traditions, history, cuisine, people and many other interesting aspects of Vietnamese. As a leading Vietnamese language center in Ho Chi Minh City (Saigon), we offer a wide selection of personalized online and in-person Vietnamese language lessons ranging from beginner to advanced levels. Contact us today to not only learn more about our Vietnamese programs but also join our community of expatriates, businesses, organizations, international students, travelers, overseas Vietnamese and local Vietnamese.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s