Vietnamese Culture: Trống đồng

[Vietnamese below]

“Trống đồng” or the bronze drum is the instrument which was born back to the Bronze Age.

“Trống đồng” is not only a musical instrument but it is also a symbol of power and religion.

According to Vietnamese beliefs, “trống đồng” is a spiritual object because there was a Bronze god claiming himself to be the god of the bronze drum who helped many Vietnamese dynasties such as Hung Kings, the Ly, the Tran dynasties defeat their enemies.

“Trống đồng” were used in religious ceremonies, festivals, and wars when the tribal leader called on their people to gather.

“Trống đồng” often belongs to the leaders and was a symbol of power.

It was also considered as a valuable asset which was buried together with the owner.

—————-

Trống đồng là một loại nhạc cụ gõ bằng đồng, xuất hiện từ thời đại đồ đồng.

Trống đồng không chỉ là một nhạc khí mà nó còn là biểu tượng cho quyền lực, tôn giáo…

Theo tín ngưỡng của người Việt thì trống đồng là một vật linh vì có vị thần tự xưng là thần trống đồng, tức thần Đồng Cổ đã giúp nhiều triều đại Việt Nam trong việc giữ nước hộ dân từ thời Vua Hùng, đến nhà Lý, nhà Trần…

Trống đồng được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, trong lễ hội, và trong chiến tranh khi người thủ lĩnh bộ lạc kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để cùng chiến đấu.

Trống thường thuộc về những người thủ lĩnh và là biểu tượng của quyền lực.

Trống đồng cũng được coi là một tài sản quý, và được chôn theo khi người chủ qua đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s