VLS Student’s Writing: Harris’

Harris is a student from the USA, currently living and working in Soc Trang – a Southwest province of Vietnam – for 5 years.

When he first got to Vietnam, he didn’t speak any Vietnamese but now if you have the opportunity to meet him, you will be surprised by his sweet Mekong style voice and his perfect Vietnamese skills as well.

Let’s read through the article about the teacher that Harris is always grateful for.

Harris là học viên đến từ Mỹ, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sóc Trăng được 5 năm.

Trước khi đến Việt Nam, Harris không hề biết tiếng Việt nhưng đến giờ nếu bạn có dịp gặp và nói chuyện với Harris, chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ vì giọng nói ngọt ngào và vốn từ đậm chất miền Tây sông nước của Harris.

Cùng đọc qua bài viết mà Harris kể về người thầy mà Harris luôn kính trọng và biết ơn nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s