Vietnamese Culture: Chi chi chành chành

[English below]

Chi chi chành chành là một trò chơi dân gian Việt Nam.

Trò chơi cần từ 2 người trở lên trong đó 1 người xòe bàn tay ra để những người khác đặt ngón trỏ của mình vào.

Người xòe bàn tay sẽ đọc một bài vè và những người khác sẽ để ngón tay trong lòng bàn tay đó sao cho đến chữ cuối cùng của bài vè họ phải rút ngón trỏ ra thật nhanh để không bị bàn tay bắt lấy, ai rút không kịp bị nắm trúng thì vào thế chỗ người xòe tay.

Bài vè thường chỉ được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác nên có rất nhiều biến thể, dưới đây là một trong số những biến thể được sử dụng rộng rãi nhất:

“Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa.

Con ngựa đứt cương.

Ba vương ngũ đế

Cấp kế đi tìm

Hú tim bắt ập.”

Bạn còn biết phiên bản bài vè nào của trò chơi này thì bình luận bên dưới cùng VLS nha.

———————

Chi chi chành chành is a traditional game of Vietnam.

The game requires 2 or more people in which 1 person opens their hand to let others put their index finger in while reading a rhyme.

The loser is the one who gets his/her index finger caught when the rhyme is done and he/she will take place of opening the hand.

The rhyme has been passing on by word of mouth, so it has many variations. The below is one of the popular used variation:

“Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa.

Con ngựa đứt cương.

Ba vương ngũ đế

Cấp kế đi tìm

Hú tim bắt ập.”

Do you know any other variations of this rhyme? Comment below to share with us.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s