Tiếng lóng | Slang: Anh hùng bàn phím

[English below]

Anh hùng bàn phím là cụm từ được giới trẻ Việt dùng để chỉ những người hay bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội (họ sẽ phải gõ những bình luận/quan điểm này bằng BÀN PHÍM điện thoại hay máy tính) một cách hùng hồn, nhiều lý lẽ, không sợ ai (ANH HÙNG) nhưng có thể ở ngoài đời thực họ lại nhút nhát, sợ sệt, trái ngược với thái độ ở trên mạng.

Ví dụ:

Thôi, bớt anh hùng bàn phím lại đi bạn ơi.

Stop being a “Anh hùng bàn phím”.

————-

Anh hùng bàn phím or a keyboard hero is a phrase used by Vietnamese young generation recently to refer to a group of internet users who usually express their opinions on the internet (they have to type by either smart phone or computer KEYBOARD) eloquently and fearlessly with a strong argument (heroic) but maybe in real life, they are shy or fearful which is contrary to their online attitudes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s