Lành Farm Vietnamese Camp by VLS

“Lành Farm Vietnamese Camp” được VLS xây dựng nhằm tạo ra môi trường giúp những người nước ngoài được tiếp cận và sử dụng tiếng Việt một cách đời thường nhất.

Lành Farm tọa lạc tại một bán đảo thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Nai, ấp Cây Sung, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Tham gia “Lành Farm Vietnamese camp” để được “Sống trong tiếng Việt” cùng VLS nhé:

– Sử dụng 100% Tiếng Việt để giao tiếp
– Trải nghiệm cuộc sống cùng với người dân địa phương
– Tham gia các hoạt động nông, lâm nghiệp trong trang trại thuộc hệ sinh thái rừng, hồ tự nhiên
– Tham gia các hoạt động thể thao

Đến LÀNH, ở LÀNH, chơi LÀNH, về LÀNH.

Liên hệ với VLS để được đến với Lành farm nhé!

“Lành Farm Vietnamese Camp” is a project by VLS to create an environment for foreigners to get immersed in Vietnamese language and culture.

Lành Farm is located on a peninsula of Dong Nai Nature Reserve, Cây Sung Hamlet, Mà Đã Commune, Vĩnh Cửu District, Đồng Nai Province.

Join Lành Farm Vietnamese camp to “Live in Vietnamese” with VLS:
– Use 100% Vietnamese to communicate during the whole trip.
– Experience the life of the locals.
– Participate in activities of agriculture, forestry and fishery in natural farms, forests and lakes.
– Participate in sport activities.

Đến LÀNH, ở LÀNH, chơi LÀNH, về LÀNH.

Contact us to “Live In Vietnamese” at Lành Farm Vietnamese camp!

#VLS #Vietnameselanguagestudies #lanhfarm #Lành_Farm #vietnamesecamp

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s