Tower-running event to raise fund for “Nón màu hồng – Chạy chậm hơn, Bầu cảm ơn” campaign

[English below]
Sự kiện chạy bộ cầu thang gây quỹ cho chiến dịch “Nón màu hồng – Chạy chậm hơn, Bầu cảm ơn” đã diễn ra thành công ngoài sự mong đợi của BTC.
Đã có những kỉ lục với thành tích lên đến 20 vòng của tòa nhà 9 tầng lầu – tương đương với 180 tầng lầu.
Đã có những vận động viên trên 60 tuổi và cả những vận động viên nhí chỉ mới 5 tuổi. Nhưng sau tất cả, mọi người đều cố gắng chạy hết sức mình để đem đến nhiều nón bảo hiểm hồng nhất có thể cho những người phụ nữ mang thai của chúng ta.
Tính đến thời điểm này, VLS đã trao được gần 50 nón hồng cho những người phụ nữ mang thai. Mọi người có người thân, bạn bè, đồng nghiệp là những “bà bầu” thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với VLS để đăng kí nhận nón để ý nghĩa của chiến dịch ngày càng lan tỏa hơn nhé!
Để xem thêm hình sự kiện, vui lòng nhấp vào link sau nhé: https://bit.ly/2JSDo40

——————————–
The tower-running event to raise fund for “Please drive slowly – Heartfelt thanks from my belly” campaign was really successful.
There were some amazing records of 20 LAPS equivalent to 180 FLOORS
There were runners with the age of 60 and also of 5 to 6 only. But after all, every runner tried their best to run as much as they could to earn more money and to bring as many pink helmets as possible to our pregnant women.
Up to now, VLS has given nearly 50 pink-colored helmets to pregnant women. We encourage you to DM us now to register a pink-colored helmet to give it to your wife, relatives, friends or colleagues who are soon-to-be moms. That the way this campaign happens: to give as more as possible pink-colored helmets to pregnant women and help us find them easily on the road to yield to them.
Let’s build a friendly and safety traffic environment from our small action!
Click to this link for more photos: https://bit.ly/2JSDo40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s