Learn Vietnamese online: The word “expensive” in Hà Nội and in Sài Gòn.

(English caption below)
Q: Nói “expensive” ở Hà Nội và ở Sài Gòn có khác nhau không?
A: Có!
  •  Ở Sài Gòn là “Mắc”. 
Ví dụ: 
1.
– Chị ơi, cái áo này giá bao nhiêu? (How much is this shirt?)
– 200 ngàn, em. (200 thousand.)
– Mắc quá! Bớt đi chị! (That’s expensive! Discount, please!)
2.
– Cửa hàng đó bán mắc lắm. Đừng mua. (That shop sells at high price. Don’t shop there.)
  •  Còn ở Hà Nội thì là “Đắt”.
Ví dụ:
1.
– Chị ơi, cái túi này giá bao nhiêu? (How much is this bag?)
– 500 nghìn, em. (500 thousand.)
– Đắt quá! Có giảm giá không, chị? (That’s expensive! Any discount?)
2.
– Cửa hàng đấy bán đắt lắm. (That shop sells at high price.)
Tuy nhiên, người Sài Gòn cũng sử dụng từ “Đắt” trong “bán đắt”/ “đắt khách” với nghĩa là “có rất nhiều khách, đông khách, kinh doanh tốt”.
Do đó, khi các anh chị đi ra Hà Nội và thấy một cửa hàng đông khách thì các anh chị đừng nói với chủ cửa hàng hay người bán hàng là “Cửa hàng chị bán đắt quá!” như một lời khen nha. Người chủ hay người bán hàng sẽ không thân thiện với anh chị nữa đâu vì thấy rằng anh chị đang nói quá thẳng là “your store sells at high price.”
Q: Is it different when saying “expensive” in Hà Nội and in Sài Gòn?
A: Yes!
If you’re living in Ho Chi Minh City (Saigon), just say “Mắc”.
And if you’re living in Hanoi, the word is “Đắt”.
However, Saigonese also use the word “đắt” for another meaning in the phrase “bán đắt”/ “đắt khách” which is “having a lot of customers, good business”.
Therefore, if you are traveling to Hà Nội, don’t say to the owner/ the shop assistant that “Cửa hàng chị bán đắt quá!” when you see her store having a lot of customers as a compliment. She would get mad at you or not be friendly with you anymore because she would understand that you are directly stating that “your store sells at a high price”.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s