🍞 Bánh mì Đan Mạch

☺️ We are proud to present one of the most excellent students at VLS, anh Michael.

This time, he wrote a short essay about the name of the Danish bread and how it became favourite in Danmark.

————–

Như người Pháp, người Đan Mạch cũng rất tự hào về bánh mì của mình. Tuy nhiên, các loại bánh mì rất khác với bánh mì Pháp.
Ví dụ, bánh mì nổi tiếng nhất là bánh mì ngọt và bánh mì lúa mạch đen. Tên của bánh mì ngọt là “Danish”, mà “Danish” không xuất xứ từ ẩm thực Đan Mạch.
Thực ra “Danish” xuất xứ từ Áo, và trong tiếng Đan Mạch tên của bánh mì này là “bánh Vienna” và các lò bánh mì Áo mang vào Đan Mạch “bánh Vienna” khoảng năm 1850.

Không ai biết vì sao mà bánh Vienna lại trở thành bánh Đan Mạch. Hiện nay bánh Vienna đã trở nên phổ biến trong bữa “cà phê và bánh ngọt” lúc 4 giờ chiều của người Đan Mạch.
-Michael-
——–
Glossary:
Bánh mì (noun) bread
Tự hào (adj) proud
Nổi tiếng (adj) famous
Xuất xứ (verb) derive
Lò bánh mì (noun) bakery
Không ai biết vì sao..(phrase) No one knows why..
Trở thành (verb) become
Phổ biến (adj) popular
Bữa (noun) meal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s