Language Fact: Bá đạo

Bá đạo is a Sino-Vietnamese word which firstly appeared in the Spring and Autumn – Warring States period of China. This word originally used to describe the heroes’ decisiveness and bravery.

However, nowadays, the Vietnamese young people use it as an adjective to describe the people, things or phenomena which is unmatched and incomparable.

Ex: The way he takes the picture is incomparable!

Learning more Vietnamese online at http://bit.ly/2gCdZsG
——————————————–
Từ này được xuất hiện ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, miêu tả sự quyết đoán, bản lĩnh vô song của bậc anh hùng, đại tài.

Tuy nhiên hiện nay giới trẻ sử dụng từ bá đạo với ý nghĩa chỉ những sự vật, hiện tượng có tính chất vô địch, vô đối, không thể sánh được, không ai sánh bằng.

Ví dụ: Cách anh ta chụp hình thật bá đạo!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s