Southern dialect – Một số phương ngữ thông dụng của dân Sài Gòn và người miền Nam

Have you ever heard people say these words to you?

Learn more Vietnamese online at http://bit.ly/2gCdZsG

🔶 1. Chèn đét ơi / Mèn đét ơi / Chèn ơi = ngạc nhiên (kiểu như “Trời đất ơi!”)

Chèn đét ơi / Mèn đét ơi / Chèn ơi = Surprise (like “Oh My God”)

VD: Chèn đét ơi, đi đâu về khuya dữ vậy, con? (Oh my god, why do you go home you so late?)

🔶 2. Dzô dziên = vô duyên, không biết cách cư xử lịch sự

Dzô dziên = insensitive, not knowing how to behave

VD: Người đâu mà dzô dziên quá trời! (What an insensitive person!)

🔶 3. Ghê = rất (tùy theo ngữ cảnh và âm điệu thì nó mang ý nghĩa là khen hoặc chê)

Ghê = Extremely (depending on the situation and the tone, it has the meaning of compliment or criticism)

VD: Bài hát này hay ghê á. (This song is extremely good)

Món này nó nấu thấy ghê. (This dish is extremely awful)

🔶 4. Tới = đến (người miền Nam và người Sài Gòn ít khi dùng chữ “đến” mà dùng chữ “tới” khi nói chuyện, “đến” thường chỉ dùng trong văn bản)

Tới = Arrive (the southerners and Saigonese usually use the word “tới” instead of “đến” when talking, “đến” is only used in text.)

VD: Xin lỗi, em tới trễ một chút. (Sorry, I arrived a little late)

🔶 5. Thiệt hôn? = Thật không? (ngạc nhiên)

Thiệt hôn? = Really?(surprise)

VD: Thiệt hôn? Nó có chồng rồi hả? (Really? She married already?)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s