Traditional Vietnamese architectural patterns

1. Communal house:

This is a traditional architectural structure, meant for holding ceremonies dedicated to the tutelary God of the village. That is, the God who is believed to protect the ancient Vietnamese village. Additionally, the communal house was the centre of social, political life of each Vietnamese village under the feudal regime.

The architecture of the communal house is simple, its most noteworthy components being the Inner Room, the Big Hall, and the Antechamber. All three architectural components form a single complex that relies on the same axis, giving the communal house a solemn and imposing, yet cozy, ambiance.

2. Pagodas:

Pagodas were built for the purpose of worshipping the Buddha and professing Buddhist thought.A Vietnamese pagoda usually comprises of an interior component surrounded by an exterior component. That is, the pattern consists of a combination of 2 Chinese characters (Công and Quốc), which includes a worship sanctuary in the form of the letter, a long corridor surrounding the entrance gate, and a structure built in accordance with the three concepts of Buddhism: nothingness, apparent existence, half-nothingness and half-existence.

In stupa-pagodas, sculptures and decorations are combined in accordance with the concept of “infiniteness” in an attempt to depict – in keeping with Buddhist doctrine –  an infinite world. More explicitly, Buddhism promotes the idea that we live a limited, transient life in world infinitely tied with every other creature.

3. Temples:

Temples are dedicated to the worship of deities, national heroes, or persons who have remained memorable to the country or to a particular district. Temples are derived from the legacy of Taoism.

In terms of architecture, the outside of a temple is strikingly similar to that of a communal house or pagoda. The difference lies in the interior: a temple maintains an altar with holy tablets identifying the hero and, or, the deity being celebrated.

4. Catholic churches:

Architecture of Catholic churches, originally constructed around Europe, have existed in Vietnam for nearly 300 years. A cathedral is meant to promote the celebration and diffusion of Catholicism. Church architecture is very rich in its diversity, which largely rests on the decision of each parish priest or order. While the architecture of most Catholic churches in Vietnam are mainly Gothic or Roman styles, some features stem from Asian thought and influence, like the Church of Phát Diệm.

As the temple of Christ, the Catholic Church has a large sanctuary where Catholics gather for praying and listening to sermons, and an inner room, lavishly furnished and decorated, where Christ is worshiped. Catholic churches dominate the scenery in which they rest, often maintaining a spectacular height and formidable bell towers.

————————————————————————————————————

1. Đình làng:

Đình là một công trình kiến trúc truyền thống dùng cho mục đích tổ chức các nghi lễ thờ cúng Thành hoàng; vị thần phù hộ và bảo vệ cho làng mạc Việt nam thời xưa. Đây cũng là trung tâm sinh hoạt chính trị xã hội của mỗi làng trong thời phong kiến.

Cấu trúc của đình làng rất đơn giản, thường có gian Trước, gian Giữa và Chính điện . Cả ba gian này tạo thành một trục thống nhất, mang đến cho ngôi đình không khí trang nghiêm, uy nghi nhưng ấm cúng.

2. Chùa:

Chùa được xây dựng nhằm mục đích thờ cúng và truyền bá Phật giáo. Chùa của người Việt thường bao gồm nhiều lớp bọc lấy nhau, mô phỏng hai chữ Hán là Công và Quốc. Cấu trúc này bao gồm một khu thờ tự tôn nghiêm xây theo hình của chữ Công (工), một hành lang dài bao quanh như chữ khẩu (口). Chùa được xây dựng theo 3 khái niệm của Phật giáo: Vô Thường, Khổ, Vô ngã.

Trong các tháp chùa, các bức điêu khắc và trang trí được kết hợp theo khái niệm “vô hạn” nhằm mô tả, theo giáo lý đạo Phật, một cuộc sống hữu hạn trong một thế giới vô hạn luân hồi.

3. Đền thờ:

Đền là nơi thờ cúng các vị thần, anh hùng dân tộc hay người có công với đất nước. Đền của người Việt Nam có sự liên kết với Lão giáo từ trung Quốc.

Về mặt kiến trúc, bên ngoài của đền về cơ bản giống với đình làng hay chùa. Sự khác biệt nằm ở bên trong đền: bên trong có bệ thờ với bài vị của người anh hùng hay vị thần được thờ.

4. Nhà thờ Công giáo:

Kiến trúc nhà thờ Công giáo, phát xuất từ châu Âu, đã có mặt tại Việt Nam gần 300 năm. Thánh đường là trung tâm truyền bá đạo Thiên Chúa.  Kiến trúc nhà thờ rất phong phú và đa dạng, tuỳ theo quan niệm của cha xứ và luật của dòng tu.

Trong khi kiến trúc của đa số các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam chủ yếu là phong cách Gothic và Roman, một số khác lại được xây dựng theo phong cách từ lối suy nghĩ và sự ảnh hưởng của người châu Á, ví dụ như nhà thờ chính toà Phát Diệm.

Là nơi thờ Chúa Giê-su, nhà thờ Công giáo bao gồm một điện thờ rộng lớn nơi giáo dân tập hợp để cầu nguyện và nghe thuyết giáo, và một gian trong , trang trí tỉ mỉ để làm nơi thờ phụng Chúa Giê-su. Nhà thờ thường nổi bật giữa khung cảnh xung quanh nhờ chiều cao và các tháp chuông của nó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s