truyen-kieu

Truyện Kiều

(Tiếng Việt bên dưới..)

Learning Vietnamese – “Truyện Kiều” (The Story of Kieu) is a poetic novel written about the miserable life of Thuy Kieu. This story, like so many during the feudal era, is one concerning a beautiful and intelligent woman who, despite her talents and grace, was treated without dignity nor respect.

Thúy Kiều was born to a wealthy family. She was known to be a beautiful and clever girl who had mastered everything from songwriting to that of “chess, poetry and painting.” One day, during the Thanh Minh (Grave-visiting festival), while walking with her younger sister Thúy Vân and her younger brother Vương Quan, she stumbled upon the tomb of Đạm Tiên, a talented singer who lived out a rather cruel and unforgiving life. That night, Kiều received an omen in her dream that she too, like that of Đạm Tiên, was destined to endure a miserable life.

As her life progressed, Kiều met Kim Trọng, a writer and friend of her brother. Almost instantly, Kiều fell in love with Kim, and the couple swore to get married as soon as time allowed. Sadly, while Kim was returning to his hometown to attend his uncle’s funeral, a tragedy struck Kiều’s family. In a twisted, if not vague, fateful event, Kiều’s father was wrongly accused of criminal behavior and swiftly arrested. Completely helpless in her situation, Kiều decided to save her father from imprisonment, and potential death, at the cost of imprisoning herself. And, in an act of unrestrained love, burning with the desire to protect the sanctity of her vows with her lover, Kim, Kiều successfully urged her little sister, Thúy Vân, to marry her husband-to-be in her place.

truyen-kieu

And thus, Kiều’s misery had already begun to take shape. For the next fifteen years, Kiều led an unjustifiably painful life. Sold into prostitution, at times a servant and at times a concubine, Kiều was a slave to the social order and tragic series of events that had consumed everything she knew to be happiness. During such harsh moments, she frequently thought of her family and the tragedy of the love she lost, and a love that has no outlet, that has no one to share.

Miraculously, She was rescued from the depths of her enslavement, and given the chance to love again when she married Từ Hải, a rebellion hero fighting against the corrupt Royal Court. But, as the sadness of time typically rained down upon Kiều from a pestering dark cloud, her luck was not about to change anytime soon. Almost immediately upon entering marriage, Hải fell sick and died, which, once again pushed Kiều into misfortune – by those around her, she was forced into an arranged marriage.

As overwhelming depression finally sunk into the depth of Kiều’s soul, she made the final decision to jump to her death into the Tiền Đường, and finally put to rest the madness that had become her life. And yet, just as she were to make her final plunge, exiting what had been a misfortunate world, Kiều was stopped, and convinced to continue living, by Giác Duyên, a Buddhist monk. In the final years of her life, our protagonist was given hope within a sea of otherwise despair, as Giác Duyên helped her finally reunite with her family, and her one true love, Kim Trọng.

—————————————————-

Truyện Kiều

Truyện Kiều là một cuốn tiểu thuyết bằng thơ kể về thân phận bất hạnh của một người phụ nữ tài sắc trong xã hội phong kiến.

Thuý Kiều sinh trưởng trong một gia đình khá giả, nàng rất thông minh, xinh đẹp và có đủ tài “cầm, kỳ, thy, họạ”.  Trong một buổi dạo chơi cùng em gái Thuý Vân và em trai Vương Quan nhân tiết Thanh Minh, Kiều bất ngờ gặp mộ Đạm Tiên, một ca sĩ bạc mệnh và tối hôm đó nàng được báo mộng là sẽ gặp nhiều nỗi đoạn trường về sau.

Kiều gặp Kim Trọng, một văn nhân, bạn của Vương Quan. Kiều yêu Kim Trọng và hai người thề nguyền sẽ lấy nhau. Không may cho họ, trong khi Kim Trọng phải về quê chịu tang chú thì gia đình Kiều gặp tai hoạ. Cha nàng bị vu oan và bị bắt. Không có cách nào khác, Kiều phài bán mình làm lẽ mọn để kiếm tiền chuộc cha. Kiều nhờ em mình là Thuý Vân, thay mình lấy Kim Trọng, thực hiện lời thề.

Cuộc đời chìm nổi của nàng bắt đầu từ đây. Suốt mười lăm năm lưu lạc, Kiều đã phải sống một cuộc đời đầy đau khổ, bất công và tủi nhục, lúc ở chốn thanh lâu, lúc làm kẻ hầu, lúc làm vợ lẽ, nhưng lòng nàng lúc nào cũng hướng về gia đình, về mối tình bất hạnh của mình. Trong suốt mười lăm năm lưu lạc ấy cũng có một khoảng thời gian ngắn ngủi Kiều được sống trong hạnh phúc, đó là lúc nàng kết duyên với Từ Hải, một người anh hung nổi dậy chống lại triều đình phong kiến. Sau cái chét của Từ Hải, nàng lại bị ép duyên một lần nữa.

Tuyệt vọng, Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử. Đúng như tiền định, Kiệu được vãi Giác Duyên cứu sống và từ đấy nương nhờ cửa Phật cho đến khi được đoàn tụ cùng gia đình và Kim Trọng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s